sábado, 16 de febrero de 2008

84: De Meesters - De Kruisingen - Los Crucifijos

Niet gehinderd door enige kennis, roept menigeen om hardere onderzoeksmethoden en straffen. Het liefst gruwelijkere. Vroeger maalden autoriteiten daar niet om. Om goede redenen afgeschaft. Vandaag de dag nog steeds praktijk, bijvoorbeeld ‘asfixia simulada’. Obscure regimes.
-
Ik was eigenlijk internetaal op zoek naar een
boek.
Voor mijn Spaanse bibliotheek.
Even digi langs wat antiquariaten.
Een mooie
verwijzing naar een mooie website.
El Crucifijo van Velázquez.
De kruisiging van de heer, door de meester Velázquez.
Na wat martelen, -zie daar de mens-, de kapitale straf.
Nog geen ‘happy slamming’.
Voorstellingsvermogen van uitvoerende kunstenaars.
Velázquez. Goya. Dalí. Saura.
Kijk, dat is Spanje..!
-
16-2-2008 21:28:44

No hay comentarios: