lunes, 1 de junio de 2009

Llanto...

-
Blijkens een
bericht van 29 mei 2009 op de website van ARMH (Asociación para la recuperación de la memoria histórica) heeft de Spaanse rechter-commissaris Aurora Fernández (rechtbank Granada) de onderzoeksrechter Baltasar Garzón onbevoegd verklaard om in Spanje de (massa-) graven van de slachtoffers van Franco (1936-1939-1975) te laten openen, in dit geval het mogelijke graf van Federico García Lorca.
-
Baltasar Garzón had daarom gevraagd met als argument dat het om misdaden tegen de menselijkheid gaat en dus hij, als nationale onderzoeksrechter bevoegd zou zijn. Juist omdat het om dergelijke misdaden gaat werd geoordeeld dat alleen territoriale gerechten bevoegd zijn (sic!). De vraag welke rechter bevoegd is, wordt nu voorgelegd aan het Spaanse hooggerechtshof.
-
Het Parool – Henk van den Boom – donderdag 04 september 2008
■ Moord op de schapenrouten:
FGL
-
1-6-2009 0:24:02

No hay comentarios: